- Hemmelig notat sendt til Økokrim

Økokrim skal ha mottatt notatet som viser kontakten mellom statsministerens stabssjef, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, og DnB NOR-sjef Rune Bjerke i dagene før regjeringens krisepakke ble lagt fram.