Skred sperrer riksvei i Hordaland

Et 45 meter bredt steinskred sperrer riksvei 549 mellom Sævareid og Kilen i Fusa kommune. Veien vil åpnes tidligst torsdag morgen.