Få negative konsekvenser av tre år gammel røykelov