Kraftig kritikk i vente for politi og påtalemyndighet