• Fylker med en stor andel eldre har langt større forbruk av legemidler enn andre fylker. Totalt økte legemiddelbruken med 7 prosent fra 20126 til 2017. FOTO: NTB scanpix

Store fylkesforskjeller i medisinbruk

I fjor økte legemiddelbruken med 7 prosent. Hedmark er det fylket der folk bruker mest legemidler, 50 prosent mer enn Oslo. Det har en naturlig forklaring.