• Tørke hos bønder i Klepp i sommer. Jan Inge Haga

Tørkesommer bremset norsk økonomi

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i juni-august fra forrige tremånedersperiode. På sensommeren tørket oppgangen ut.