Rotete diskusjon rundt samenes nasjonaldag

Debatten om 6. februar skal kalles samenes nasjonaldag eller samefolkets dag blusser opp igjen. Sametinget foretrekker nasjonaldag. Det gjør ikke departementet.

Er 6. februar en nasjonaldag?
  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

– Gratulerer med Samefolkets dag, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tirsdag, og bruker ikke begrepet «nasjonaldag» noe sted i teksten som følger. Det står i kontrast til anbefalingen fra Sametinget, som mener det riktige vil være å bruke samenes nasjonaldag eller samisk nasjonaldag.

Til NTB svarer departementet slik på hvorfor det velger bort nasjonaldagsbegrepet:

– Regjeringen har kalt det samefolkets dag. Det er forankret i flaggforskriften. Vi registrerer at andre kaller det noe annet, og har ingen sterke synspunkter på det. Det viktigste er at dette er en festdag som vi alle er stolte av, sier statssekretær Anne Karin Olli i KMD.

Forskriften hun viser til er det regjeringen som har vedtatt, den ligger under Utenriksdepartementet (UD) og den fastsetter offisielle flaggdager i Norge, «Samefolkets dag» er en av dem. Samtidig har Sametinget vedtatt en forskrift om bruk av det samiske flagget, den ligger under KMD, og der står det «det samiske folkets nasjonaldag». Men KMD følger begrepsbruken i UDs forskrift.

Årlig debatt

Debatten har blusset opp nesten hvert år rundt feiringene 6. februar, og Sametinget forklarer sin anbefaling slik:

– Nasjon betyr folk, og det er det originale begrepet som i sin tid ble brukt i vedtaket om å ha en egen nasjonaldag, sier sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim.

Han registrerer at det likevel er en årlig debatt rundt betegnelsen.

– Det bunner nok i at folk ofte ikke kjenner til forskjellene på begrepene «nasjon» og «nasjonalstat». Når nasjon er synonymt med folk burde det ikke bli sett på som provoserende at noen bruker ordet «nasjonaldag», det er definitivt ikke ment som en provokasjon, sier Fjellheim.

Kongehus og språkråd

NRK og NTB bruker samenes nasjonaldag eller samisk nasjonaldag, i tråd med Sametingets praksis, som støttes av Språkrådet. På Kongehusets hjemmesider er det ikke lagt ut gratulasjon foreløpig, men i sin gratulasjonstale i 2013 , brukte kronprins Haakon både nasjonaldag og samefolkets dag.

Før 6. februar ble innført som offisiell flaggdag ble følgene utredet. I rapporten fra november 2003 brukes ikke begrepet nasjon eller nasjonaldag i det hele tatt. Det blir gjort oppmerksom på at synliggjøring av samisk språk og kultur har ført til at enkelte opplever det samiske som truende og at det samiske fremmes på bekostning av det norske.

– En kan på denne bakgrunnen anta at det kan komme reaksjoner på en innføring av samefolkets dag som offisiell flaggdag, sluttes det i rapporten.

Publisert: