UNICEF: Norge kan spille en viktig rolle for verdens barn

Norge kan spille en viktig rolle for å bedre barns oppvekstvilkår i verden, mener generalsekretær Kjersti F. Gjestvang i UNICEF Norge. Årlig dør 11 millioner barn under 5 år.