Meklere skjerper etikkreglene

Meklerbransjen får nye regle for etikk.I retningslinjene skal det stå følgende: «Ansatte i meklerforetak, person som er eier/styremedlem eller disse personers nærstående, bør ikke opptre som oppdragsgiver eller interessent i eget foretak.»