Engstelse for invasjon av vaskebjørn i Norge

Naturvernforbundet frykter at det nordamerikanske rovdyret vaskebjørn skal innta Norge og gjøre store skader på økosystemet.