Direktoratet fant svakheter ved AMK-sentraler

Helsedirektoratet har påpekt flere alvorlige svakheter ved landets AMK-sentraler, blant annet hvis de må evakueres — og ber om snarlige løsninger.