• Hovedsakelig dreier bevæpningen seg om en tjenestepistol i hylster. Kristian Jacobsen

Politiet skal fortsatt bære våpen

Regjeringen sier ja til videre bevæpning av politiet og har forlenget dette inntil 15. februar neste år.