Vil kartlegge pengebruk på flyktninger

Norge bruker hvert år sju milliarder kroner på flyktningtilskudd i norske kommuner, men verken kommunene eller staten aner noe om hvordan det går med å få flyktningene ut i jobb.