Abortmotstander båret ut av bispevigsel

Abortmotstander Per Kørner demonstrerte under vigslingen av Olav Øygard til biskop i Nord-Hålogaland, og ble båret ut under nattverden.