POT er snart i mål med Viksveen-etterforskningen

POT er nå ferdig med alle de utenlandske avhørene i Viksveen— saken. Bare Stein Viksveen selv gjenstår. Han vil la seg avhøre så snart Oslo forhørsrett berammer en dato. Nå truer også POT med å ta sikkerhetsklareringen fra Viksveens advokat, Atle Helljesen.