Dårlig for jordvernet

Jordvernet kommer svært dårlig ut også i den bearbeidede versjonen av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Det mener Foreningen for jordvern og alternativ regionutvikling i Rogaland. Foreningen har 165 medlemmer, deriblant tidligere landbrukssjef Einar K. Thime og biolog Gudmund Taksdal.