Byggeforbud ødelegger for andre investeringer

Stavanger og Nord-Jæren-regionen trenger ikke skrike på statlige investeringer på flere år framover dersom byggeforbudet til Sola kommune stanser utvidelsen av ekspedisjonsbygget på flyplassen, sier ordfører Leif Johan Sevland (h) i Stavanger.