Vil doble mottaket av flyktninger i Oslo

Mens regjeringen vil tvinge norske kommuner til å ta imot flere flyktninger, ønsker byråd Erling Lae (H) i Oslo å doble antallet som kommer til byen.