Sjøfartsdirektøren går av

Sjøfartsdirektør Ivar A. Manum sier at det ligger rent personlige årsaker bak hans ønske om å gå av.