Sikrer statsstøtte til Jærvassdrag

Aksjon Jærvassdrag får likevel beholde statsstøtten også i 2001. Det politiske flertallet er sikret i Stortingets energi— og miljøkomite.