Stans all kjøtt- import

Rogaland Bonde— og Småbrukarlag krever forbud mot benmel i alt dyrefôr i Norge og importforbud mot alt kjøtt produsert på benmel.