Flyktningebarn fast i startgropa

Sylvia Brustad ville ha kommunene til å tømme asylmottak for enslige mindreårige før jul. Men i hele høst har staten selv laget kork i systemet.«En skam», mener kommunal— og innvandringsminister Sylvia Brustad om at over 400 enslige mindreårige asylsøkere sitter i asylmottak uten at kommunene vil ta imot dem. Hun har i høst ivret for en nasjonal dugnad for å få ungdommene «i hus» til jul. Den har ikke ført til noe rush.