Prinsessen som vil målbinde kongeriket

Hun har ligget på erten uten å føle den, men ekte prinsesse er hun likevel, og eventyr vil hun gjerne fortelle.