Storm mot bomring

Fylkespolitikerne i Rogaland forlanger å få like stor del av vegbudsjettet som de andre fylkene. De truer nå med å nekte bomringen på Nord-Jæren.