NAF vil ha 8.000 parkeringsplasser utenfor storbyene

NAF ber Samferdselsdepartementet sikre 8.000 parkeringsplasser langs innfartsårene til Oslo, Stavanger og Trondheim. Det vil redusere køer og trengselen i kollektivfeltene, mener organisasjonen.