Veidekke tapte rettssak om Flesland-utbygging

Veidekke gikk rettens vei da selskapet tapte anbudet om å bygge ny flyterminal på Flesland. Men Avinor gjorde ingenting feil i prosessen, konkluderer Oslo byfogdembete.