Sosionomer til Betlehem

Sosialarbeidere i Rogaland og Betlehem skal lære av hverandres arbeidsmetoder.