Kommunen fikk ikke uttale seg om Øyane-tilsyn

Stavanger kommune har fått kritikk fra både Fylkeslegen og Helse-tilsynet for driften av Øyane alders— og sykehjem. Nå slår kommunen tilbake.