Schjøtt-Pedersen: Bankavklaring før sommeren

Spørsmålet om statens eierskap i sentrale finansinstitusjoner må være avklart før sommeren. Det poengterte finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen da han tirsdag møtte Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).