Åpner for husokkupasjon

Flere boliger, billigere boliger og bedre finansiering av boliger. Det er Venstres medisin mot presset i bolig— markedet. Og tomme kommunale boliger skal fritt kunne tas i bruk.