Gisseltaker risikerer sikring

Sårbar for nederlag. Labil. Tenker svart-hvitt. Fraskriver seg ansvaret og legger ansvaret på omgivelsene. Handler på impuls uten tanke for konsekvenser.