Mer privatisering kan redde luftfarten

Flere aktører i fly— trafikken mener at lufttrafikktjenesten i Luftfartsverket bør privatiseres. Målet er å få senket avgiftene.