For få kvalifiserte arbeidstakere

Dersom utviklingen på arbeidsmarkedet ikke endrer seg vil norske bedrifter i løpet av kort tid få problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, ifølge en oversikt utarbeidet av vikarbyrået Olsten.