Lotteritilsynet til Førde

Førde i Sogn og Fjordane blir hovedsete for det nye lotteritilsynet og lotterinemnda.