Bredere transport- korridor i Europa

Seks land er aktuelle for å samarbeid om økt sjøtransport mellom havnene rundt Nordsjøen. Stikkordet er nettverkssamarbeidet West Link.