Skeptisk til dunk uten lokk

Til høsten skal matavfallet til Torleif Dybsjord stå inne på kjøkkenet i en dunk med huller og uten lokk. Ekkelt, synes Dybsjord.