Slik er kvinneprosenten:

Oversikten under viser andelen kvinnelige søkere som ønsker de ulike yrkene som sitt primærvalg: