• kantor.jpg Fredrik Refvem

Kirkerådet vil ha alle kantorer vigslet

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å vekke en sovende ordning om at kantorer må vigsles for å praktisere som kirkemusikere.