Hver sjette kommune kan havne i gjeldsfella

Velferdstilbudet til én million nordmenn kan bli kraftig svekket dersom gjeldsutsatte kommuner fortsetter å ta opp lån, advarer Riksrevisjonen.