• Synnøve Finden trekker en type kirsebæryoghurt fordi det er funnet E. coli-bakterier i den.

E. coli i kirsebæryoghurt fra Synnøve Finden

Synnøve Finden trekker en type kirsebæryoghurt fordi det er funnet E. coli-bakterier i den. Produktet som trekkes, er engelsk Gårdsyoghurt Kirsebær med best før-dato 22.10.2014.