Shell ansvarlig for vannforurensning iThailand

Oljeselskapet Shell er delvis ansvarlig forforurensning av grunnvannet i Thailand.