Havbruk større enn villfangst

I august var eksportverdien av norsk oppdrettsfisk for første gang større enn inntektene fra tradisjonelt fiskeri.