Trygdeverket vil ha alle våre kontonumre

Rikstrygdeverket ønsker å få vite bankkontonumrene til alle nordmenn, også de som ikke mottar trygdeytelser. Datatilsynet mener det er unødvendig, og har sagt nei. Justisdepartementet avgjør saken.