Grieg avviser rømningstall

Grieg Seafood AS tar avstand fra en del av de opplysningene som kommer fram i en reportasje i gårsdagens Aftenbladet. Oppdrettsselskapet avviser at 40 tonn laks fra Finnøy og 230 tonn regnbueaure fra anlegget på Kvitsøy har kommet på avveie så langt i år.