Hele styret i Sjømannskirken trekker seg

Hele styret i Sjømannskirken stiller sine plasser til disposisjon, opplyser konstituert styreleder Nora Blaasvær søndag kveld.