Norge bryter internasjonal miljøavtale om NOx-utslipp

Norge fortsetter å øke utslippene av nitrogenoksid i stedet for å redusere dem, og bryter dermed en internasjonal miljøavtale om sur nedbør.