Fordobling i antall barnevernsklienter

Tallet på barn som får tiltak via barne— vernet er fordoblet i Norge i løpet av den siste tiårsperioden.