Retur av kosovoalbanere må koordineres

Det er ingen overordnet instans som kan koordinere returen av kosovoalbanere fra utlandet, sier generalsekretær i Flyktningerådet Steinar Sørlie.