Smittemistenkt oksekadaver solgt som dyrefôr

Kadaveret av oksen som er mistenkt for å ha kugalskap, er blitt brukt i dyrefôr. Informasjonen om smitterisikoen kom aldri fra Fellesslakteriet til fôrprodusenten.