Basehopping kan ikke forbys

I et brev til Justis— departementet skriver politimester Olav Sønderland at dagens lover ikke gir anledning til å forby basehopping i Kjerag.